Thứ 2 - thứ 6 / 09:00 - 17:00
090 328 8872
logisticstheone@gmail.com
Theo dõi chúng tôi:
Tiếng Việt
Tiếng Việt

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GẠO

Thủ tục nhập khẩu gạo đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. 

 

1. Căn cứ pháp lý Thủ tục nhập khẩu gạo:

 

1.1. Về chính sách mặt hàng

 

- Mặt hàng “gạo” không thuộc trường hợp cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Do đó, công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường.

- Căn cứ Quyết định số 4069/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng lúa gạo (mã HS 1006) thuộc diện phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan.

 - Căn cứ Thông tư số 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/06/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam thì mặt hàng lúa gạo thuộc diện kiểm dịch thực vật.

- Về thủ tục hải quan nhập khẩu thực hiện theo Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

1.2 Về chính sách thuế

 

  • Thuế nhập khẩu

- Căn cứ vào Biểu Thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì mặt hàng gạo (mã HS thuộc nhóm 10.06) có thuế suất thuế nhập khẩu là 40%.

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2016 – 2018 ban hành kèm theo Nghị định 129/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ  quy định:

+ Trường hợp gạo lứt (mã HS thuộc nhóm 1006.20) có thuế suất thuế nhập khẩu là 5%

+ Trường hợp gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ (glazed)(mã HS thuộc nhóm 1006.30) thì thuế suất thuế nhập khẩu là 0%.

- Căn cứ Biểu thuế Giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng lúa gạo (mã HS thuộc nhóm 10.06) có thuế suất thuế GTGT là *.5%

- Căn cứ điểm 3 khoản 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

 

2. Quy định của luật, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhập khẩu gạo

 

  • Được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
  • Phải có ít nhất 1 kho chuyên dùng chứa được ít nhất 5.000 tấn thóc, phù hợp quy chuẩn chung của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
  • Phải có ít nhất 1 cơ sở xay, xát thuộc sở hữu của thương nhân và phải nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thóc, gạo hàng hóa  nhập khẩu hoặc có cảng biển quốc tế có hoạt động nhập khẩu thóc, gạo tại thời điểm thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

 

3. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng 

 

  • Giấy đăng ký kinh doanh (02 bản sao công chứng).
  • Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (02 bản sao công chứng).
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
  • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
  • 03 mẫu nhãn sản phẩm.

 

Xem thêm:

>> Thủ tục nhập khẩu nồi cơm điện

>> Thủ tục nhập khẩu bóng đèn

 

 


Bình luận

Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

Hotline 0903288872