Theo dõi chúng tôi:
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Công Ty TNHH The One Logistics Việt Nam

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GẠO

 

Thủ tục nhập khẩu gạo của The One Logistics Việt Nam đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. 

 

1. Căn cứ pháp lý Thủ tục nhập khẩu gạo:

 

1.1. Về chính sách nhập khẩu gạo

 

- Mặt hàng “gạo” không thuộc trường hợp cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Do đó, công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường..

 - Căn cứ Thông tư số 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/06/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam thì mặt hàng lúa gạo thuộc diện kiểm dịch thực vật.

- Về thủ tục hải quan nhập khẩu thực hiện theo Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 5, khoản 7 Điều 1 hông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

 

nhập khẩu gạo

 

1.2 Về chính sách thuế khi nhập khẩu gạo

 

  • Thuế nhập khẩu gạo

- Căn cứ vào Biểu Thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chỉnh phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan thì mặt hàng gạo (mã HS thuộc nhóm 10.06) có thuế suất thuế nhập khẩu là 0%.

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam  quy định:

+ Trường hợp gạo lứt (mã HS thuộc nhóm 1006.20) có thuế suất thuế nhập khẩu là 0%

+ Trường hợp gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ (glazed) (mã HS thuộc nhóm 1006.30) thì thuế suất thuế nhập khẩu là 0%.

 

  • Thuế GTGT

- Căn cứ Biểu thuế Giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng lúa gạo (mã HS thuộc nhóm 10.06) có thuế suất thuế GTGT là *.5%

 

2. Quy định của luật, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhập khẩu gạo

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, trong đó quy định cụ thể điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

  • Được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
  • Có ít nhất 1 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
  • Có ít nhất 1 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

 

3. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng gạo nhập khẩu

 

- Giấy đăng ký kinh doanh

- Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).

- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).

- Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở

- Dự thảo nhãn phụ sản phẩm

- Nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Chi Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 090.328.9972 (Mr Thắng) để đươc tư vấn và hỗ trợ liên quan đến thủ tục nhập khẩu gạo.

 

Xem thêm:

>> Thủ tục nhập khẩu nồi cơm điện

>> Thủ tục nhập khẩu bóng đèn

 

Từ khóa: Thủ tục nhập khẩu gạo


Bình luận

Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!
Hotline 0903288872